© 2018 Bild och Text Charlotte Netz. Proudly created with Love

Vardags tecken.

Uppdaterad: 17 nov 2018


Har du någonsin undrat vad som räknas som ett tecken egentligen?

Oavsett i vilken form det än kommer så är funktionen denna - att förse dig med svar, vägledning eller budskap som du kan agera på.

Vissa gånger är tecken till för att varna, andra för uppmuntran och många gånger för att bekräfta att du är på rätt väg. Med rätt väg menar jag en serie av handlingar som alla leder fram till en utveckling som är i fas med ditt högsta bästa.


Ditt personliga andliga team vet vilka inre processer du går igenom, de känslor som styr  ditt ögonblick, vad du funderar över och söker svar på. Det är alltid din fria vilja som gäller men guiderna får hjälpa dig att uppnå det du önskar och de använder sig av omgivningen för att leverera den hjälp du efterfrågar.


Ditt jobb är att vara öppen och medveten för det som sker omkring dig, när du väl bett om vägledning. Sen är det upp till dig vad du gör med informationen. Själv har jag gjort tvärtemot många gånger med kaotiska resultat - vilket också är ett sätt att utvecklas på.

Men som sagt - jag bestämmer. De accepterar mina krångliga preferenser och fortsätter att ge mig 100% stöd i det obegripliga! Och de fortsätter att ge mig tecken, precis som dina guider gör för dig.


Dessa tecken dyker upp överallt och på ett sådant sätt att du ska förstå och reagera. Om det är ett extra viktigt tecken och du inte fattar budskapet så kommer det anta mer drastiska former tills du inser att det är dags att lyssna...


Mina guider använder ofta böcker som tecken när det gäller mitt behov av att komma vidare och utvecklas. Om det gäller djupare frågor som berör existentiella frågor dyker ofta fjädrar och trollsländor upp. Jag använder musik och texter som tecken när jag är i kärleksprocesser oavsett vilken fas det handlar om - stormande lycklig eller tvärtom.


Om du inte vet vilka tecken som du räknar som just - tecken - så bestäm dig för vad som är ett tecken är för dig. Nästa steg är att komma överens om hur många gånger ett tecken ska visas för att du ska agera på på något sätt. Personligen behöver jag inte ett specifikt antal gånger för att jag fatta beslut om vad det innebär men det kan vara bra att ha ett mål. Tala om för dina guider att du vill se tecknet vid tre olika tillfällen inom en vecka.


Låt oss säga att du funderar på att byta jobb och börja plugga men tvekar och ber om ett tecken. Dagen  efter ser du en reklam annons som handlar om det du vill plugga. När du samma kväll bläddrar i en tidning finns en artikel som handlar om just den utbildningen - du lägger tidningen i knät och tittar upp. Två gånger, tänker du - nu börjar det brännas. Din osäkerhet börjar kännas som en lätt pirrande förväntan. Tredje dagen efter första tecknet sitter du på ett café och bakom dig sitter två personer och pratar. Plötsligt hör du ena personen säga " Jag har precis lämnat in ansökan till......." och i det ögonblicket inser du att det är dags att våga ta det steget fullt ut. Tre gånger = dags att fylla i ansökan själv.


Summa kardemumma?


Även om inte varje fjäder är ett tecken så blir jag lika glad varje gång jag ser en. För mig har fjädern blivit så mycket mer än ett bevis på att det andliga tecken språket fungerar - jag vet att jag är sedd och älskad och att jag aldrig aldrig är ensam.

I slutändan  är alla tecken ett tecken på kärlek.

 Och du och jag är oändligt älskade.


2 visningar