© 2018 Bild och Text Charlotte Netz. Proudly created with Love

Några saker att tänka på innan du använder korten.
Ditt känsloläge är avgörande för vilka kort som hamnar på bordet. Om du är upprörd eller känner dig starkt emotionellt involverad i det du frågar, så kommer du inte få det högsta bästa svaret.
Vänta tills du är lugn.

Sträva efter ett så neutralt sinnestillstånd som möjligt när du ställer frågan och blandar korten.

Gör också din läsning till en avslappnad stund, precis som när du umgås med dina bästa vänner, för det är så det är.

Den andra sidan har hängt med dig innan du kom hit och kommer att vara där när du checkar in.
Så kom ihåg att det är ok att skratta under tiden!

Jag har valt att låta Din tolkning av bilderna vara den som gäller.
Ditt första intryck innehåller den viktigaste informationen du behöver InSe, just nu.

Jag rekommenderar att du skriver ner alla intryck som kommer till dig när du går igenom korten.

Varje kort kommer att kunna tolkas på olika sätt beroende på frågan som ställs.

Om du regelbundet använder korten kommer du att stärka intuitionen, förstå sambanden mellan din inre verklighet och den yttre. Du kommer att lära dig att tolka vardagens alla händelser och tecken på vägen som du kan använda till din fördel.

Med andra ord, du kommer att leva som ett Orakel.

Som du ser, känner och InSer, så kan nya verkligheter skapas.